گلخانه های بسته (ModulAIR (semi-closed greenhouse

بین سالهای 1998 و 2003 ، صنعت نوین گلخانه  مفهوم جدیدی از سیستم آب و هوا و انرژی یکپارچه را عرضه کرده که پنجره های تهویه گلخانه را برای همیشه بسته می کند.

مفهوم فنی شامل اضافه کردن راهرو کوچک به گلخانه جهت ساخت و تصفیه هوای مناسب برای کشت  و انتقال به مجاری توزیع هوا است تا فضای داخل گلخانه هیچگونه ارتباط مستقیمی با فضای بیرون نداشته باشد .

این سیستم با استفاده از هوای خارج برای خنک سازی همچنین رطوبت زدایی و از هوای داخلی برای استفاده مجدد و بازیابی دی اکسید کربن با ارزش کار می کند. این راهرو قبل از توزیع مجدد آن در گلخانه به عنوان محفظه مخلوط کردن برای منابع مختلف هوا استفاده می شود.

​گردش هوای فعال یکی از عناصر اصلی برای کنترل آب و هوا (T ، RH ، CO2) در سطح محصول است. نتایج را با استفاده از یک گلخانه کاملاً بسته 14000 مترمربعی برای تولید گوجه فرنگی نشان داد: 1) 35٪ کاهش مصرف انرژی اولیه (سوخت فسیلی)   2) 20٪ افزایش عملکرد گوجه فرنگ  3) 80٪ کاهش در استفاده از محصولات شیمیایی  4) کاهش 50٪ استفاده از آب آبیاری

 دستاورد این تکنولوژی بازده انرژی 50٪ بهبود یافت .

یک پیغام بگذارید