مزایای کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک به سرعت در حال همه گیر شدن اگر چه پتانسیل کار در این حوزه هنوز بسیار زیاد هست. استفاده از این روش توانایی کشت در زمین های کوچک با خاک غیرمرغوب که به نظر غیرقابل کشت می رسند را  ممکن می سازد.

مزایای کشت هیدروپونیک بی شمار و اثبات شده است ولی با این وجود هنوز به جریان اصلی کشت در دنیا تبدیل نشده است. بخشی به این خاطر هست که دولت ها در جهان کشت هیدروپونیک معادل کشت ماریجوآنا تصور میکنند در نتیجه شرکت های کشت هیدروپونیک را مورد آزار قرار میدهند. اما با گذشت زمان، گسترش دغدغه های آب و هوایی و کاهش زمین های حاصلخیز، عواملی هستند که در نهایت منجر به کمک به ترویج مزایای کشت هیدروپونیک برای گلخانه داران شده اند.

 

 

کشت هیدروپونیک کشت بدون خاک می باشد.

 

در سیستم های کشت هیدروپونیک گیاهان در بستر رشد قرار می گیرند و مواد مغذی به طور مستقیم به ریشه گیاه می رسد. بسیاری از مردم متعجب میشوند که گیاهان برای رشد نیازی به خاک نداشته باشند ولی گاهی همین خاک بستری به شدت نامناسب برای رشد گیاه می تواند باشد.

گیاهان انرژی زیادی صرف ریشه زایی برای پیدا کردن آب و  مواد مغذی مورد نیاز خودشان در خاک می کنند. به وسیله فراهم آوردن مداوم مواد مغذی کشت هیدروپونیک باعث می شود گیاه 50 درصد سریعتر از کشت در خاک رشد کند.

مزایای کشت هیدروپونیک به شرح ذیل می باشد :

مواد مغذی: کنترل کامل بر روی میزان مواد مغذی

عدم نیاز به زمین: در هر فضایی میتوان کشت هیدروپونیک انجام داد.

کاهش مصرف آب: کشت هیدروپونیک به طور متوسط دو سوم کمتر از کشت معمولی آب مصرف می کند.

محصول بیشتر: کشت هیدروپونیک در مقایسه با کشت معمولی بارآوری بیشتری دارد.

نتایج بهتر: محصولات کشت هیدروپونیک دارای مزه بهتر و ارزش غذایی بیشتر هستند.

کشت در تمام طول سال: به وسیله کشت هیدروپونیک شما میتوانید کشت در فصول مختلف کنترل کنید.

لذت بخش: موفقیت شما با کشت هیدروپونیک تضمین شده است.

آرامش بخش: تمام گلخانه دارن به شما این حرف را خواهند زد که کشت هیدروپونیک تفریح آرامش بخشی است.

تجربه شیرین خانوادگی: راه بسیار خوبی برای گذران وقت با خانواده هست.

 

مزایای آب و هوایی در کشت هیدروپونیک

 

یکی از بزرگترین حسن های کشت هیدروپونیک خدمتی هست که در جهت مبازره با فقر و حفظ محیط زیست می کند. کشت هیدروپونیک میتواند جوری تنظیم شود که آب و مواد مغذی را بازیافت کند و در نتیجه منابع لازم برای رشد گیاه را به صورت عمده کاهش دهد.

سیستم های هیدروپونیکی که قابلیت بازیافت داشته باشند به اندازه 10 درصد سیستم های هیدروپونیک سنتی آب مصرف می کنند. همچنین در زمینه محصولات ارگانیک کشت هیدروپونیک خدمت بزرگی میکند. کشت هیدروپونیک نیاز به آفت کش های شمیایی از بین می برد. کشت هیدروپونیک تنها به اندازه یک چهارم کشت سنتی نیاز به مواد مغذی دارد.

همین طور که وسعت اراضی غیرقابل کشت رو به افزایش هست (بیش از 10 میلیون هکتار در سال لم یزرع میشود) فایده بزرگ دیگر کشت هیدروپونیک مورد توجه قرار می گیرد. کشت هیدروپونیک محصول یکسان با کشت خاکی را، در فضایی یک پنجم فضا کشت خاکی به ثمر می رساند و همچنین به خاطر اینکه کشت هیدروپونیک وابسته به فصول نیست می تواند به جای یک بار در سال بارها محصول دهد. حتی مشاهده شده در دهه های حاضر کشت هیدروپونیک منبع غذایی برای شهرهای پر جمعیت شده است به این دلیل که مردم می توانند کشت هیدروپونیک را در زیرزمین ها یا روی سقف خانه ها انجام دهند. 

 
آینده کشت هیدروپونیک

 

” قیمت گاز و مواد غذایی همواره در حال افزایش هست در نتیجه مردم را راغب کرده تا روی به تامین غذا به روش کشت خانگی بکنند. سازمان جهانی باغبانی توقع دارد 43 میلیون آمریکایی در این سال در خانه های خود میوه، سبزی و گیاهان دارویی خود را تولید کنند. این مقدار 19 درصد بیشتر از سال گذشته هست.” (استوتر، 2009)

مردم دارند از حس خودکفایی در پرورش مواد غذایی موردتیاز خود، به شیوه دلخواه خود و در نتیجه ذخیره کردن پول و سرمایه لذت می برند.

” دوست دار محیط زیست” تبدیل به شعاری همگانی در بین آنهایی که خواستار حفظ محیط زیست و جلوگیری از استفاده از زمین هستند شده است. خواسته محافظت و نگه داری از زمین در آینده ادامه خواهد داشت. حرکت به سوی سلامتی آگاهانه تر در جامعه روبه گسترش هست و فرصتی غیرقابل وصف برای کشت هیدروپونیک و ارگانیک فراهم کرده است.

نه تنها افراد از راه کشت هیدروپونیک غذا خود را تامین می کنند بلکه حتی رستوران ها و فروشگاه ها گلخانه های مورد نیاز خود را دایر کرده اند تا محصول تازه و محلی خود را به طور مستقیم به مردم عرضه کنند. آنها به ندای مردمی که خواستار پرورش مواد غذایی ارگانیک در محل خود هستند گوش جان سپرده اند.

یک پیغام بگذارید