035-38337070 info@satrap.co

گلخانه های هوشمند با ساتراپ

برخی از گلخانه دارانی که از سیستم هوشمند ساتراپ استفاده میکنند

 

به عنوان اولین تولید کننده سیستم هوشمند گلخانه، شرکت ساتراپ افتخار همراهی هموطنان عزیز را در طول یک دهه فعالیت خود، با اجرای بیش از ۴۵۰ پروژه موفق داشته است. در ادامه، فهرست ۲۰۰ تا از مهمترین پروژه های ساتراپ را ملاحظه می کنید.

ردیف گلخانه نوع سازه سطح زیر کشت نوع محصول

محل پروژه

۱پرورش گل خادم شیشه ای ۳ هکتار گل

پاکدشت

۲آقای مهندس زعیم وارداتی/شیشه ای ۱ هکتار گل/نشاء

پاکدشت

۳آقای رمضان زارعی شیشه ای ۳/۵ هکتار گل

پاکدشت

۴کشت و صنعت آقای حاجی میر وارداتی از هلند ۱ هکتار گل

کرج

۵آقای مهندس ناظم زاده وارداتی از اسپانیا ۱/۴ هکتار صیفی

قم

۶آقای مهندس آکشته وارداتی از چین ۵۰۰۰ مترمربع گل

کرمانشاه

۷آقای مهندس امیرصدری وارداتی از اسپانیا ۱ هکتار گل

کرج

۸آقای مهندس جعفری (گل بهرام) وارداتی از هلند ۳ هکتار گل

تهران

۹آقای ذبیح اله محمودی وارداتی از اسپانیا ۱هکتار گل

شیراز

۱۰آقای دکتر رستگار وارداتی از اسپانیا ۵۰۰۰ مترمربع گل

تهران

۱۱آقای مهندس ایرانمنش وارداتی از اسپانیا ۵۰۰۰ مترمربع گل

کرمان

۱۲آقای مهندس ذبیحی وارداتی از چین ۱هکتار گل

ترکمنستان

۱۳آقایان شجری – نفری وارداتی از اسپانیا ۱هکتار گل

ورامین

۱۴آقای مهندس اصفهانی وارداتی از اسپانیا ۵۰۰۰ مترمربع گل

کرج

۱۵آقای مهندس مخبری شیشه ای/پلی کربنات ۳۰۰۰ مترمربع گل تنکابن
۱۶شرکت فرسام دشت فرنیا ایرانی ۵۰۰۰ متر مربع گل

اصفهان

۱۷آقای مهندس فلاح تفتی وارداتی از اسپانیا ۱ هکتار توت فرنگی

کرج

۱۸آقای علی معتمدی ایرانی ۲۰۰۰ مترمربع گل اصفهان
۱۹

شرکت کشت و صنعت آریانا

(آقای مهندس یزدانی)

ایرانی ۷۰۰۰ مترمربع گل

اصفهان

۲۰پروژه هزاردستان وارداتی ۱ هکتار گل

بیرجند

۲۱آقای حاج اکبر لرنی ایرانی ۷۰۰۰ مترمربع گل

پاکدشت

۲۲آقای دکتر رحیم نژاد ایرانی/پلی کربنات ۲۵۰۰ مترمربع گل

شیراز

۲۳آقای مهندس فیضیان ایرانی/پلی کربنات ۵۰۰۰ مترمربع گل

تهران

۲۴آقای رضایی پلی کربنات ۳۸۰۰ مترمربع گل/صیفی

آوه

۲۵آقای بابازاده ایرانی/پلی کربنات ۴۰۰۰ مترمربع صیفی

آوه

۲۶آقای دهقانی ایرانی ۸۰۰۰ مترمربع گل

پاکدشت

۲۷آقای مهندس سلیمیان ایرانی ۱ هکتار نشاء

نظرآباد

۲۸آقای سلطان محمدی وارداتی ۷۰۰۰ مترمربع گل

پاکدشت

۲۹آقای مهندس عطایی ایرانی ۷۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۳۰آقای رستی ایرانی/پلی کربنات ۲۵۰۰ مترمربع گل شیراز
۳۱آقای حسنی ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۳۲آقای مهندس اکبری ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۳۳آقای سیداحمد حسینی ایرانی/پلی کربنات ۷۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۳۴آقای عباداله کشاورز ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۳۵آقای بذرافکن ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۳۶آقایان خادمی – هاشمی ایرانی ۸۵۰۰ مترمربع گل

شیراز

۳۷شرکت عمران توسعه فارس وارداتی ۱ هکتار گل

شیراز

۳۸آقای مهندس یزدانپناه ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۳۹آقای امیرحسین زارع ایرانی ۷۵۰۰ مترمربع گل

شیراز

۴۰آقای حجت اله کشاورز ایرانی ۷۵۰۰ مترمربع گل

شیراز

۴۱آقای زحمتکشان ایرانی ۶۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۴۲آقای حاج حسین بهرامی ایرانی/شیشه ای ۶۰۰۰ مترمربع گل

شهریار

۴۳آقای طالب حسنی ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع صیفی

آوه

۴۴آقای حق گو ایرانی/پلی کربنات ۵۰۰۰ مترمربع گل

کرج

۴۵آقای نظری ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل کرمانشاه
۴۶آقای مهندس فراست وارداتی از اسپانیا ۵۰۰۰ مترمربع گل

گلپایگان

۴۷آقای سعید براتی ایرانی/پلی کربنات ۴۰۰۰ مترمربع گل

محلات

۴۸آقای شیرآقایی پلی کربنات ۴۰۰۰ مترمربع گل

قائمشهر

۴۹آقای کبریایی وارداتی از اسپانیا ۱ هکتار گل

ورامین

۵۰آقای مهندس روح الله محمودی ایرانی/پلی کربنات ۵۰۰۰ مترمربع گل

یزد

۵۱آقای حسین ابراهیمی ایرانی ۱ هکتار گل

ورامین

۵۲آقای محمدرضا رجبی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

کرمان

۵۳آقای بلوکیان ایرانی ۷۰۰۰ مترمربع گل

هشتگرد

۵۴آقای مقدسی وارداتی ۵۰۰۰ مترمربع گل

نظرآباد

۵۵آقای غلام حسینی ایرانی/ اسپانیایی ۳۵۰۰ مترمربع صیفی

آوه

۵۶آقای کردبچه شیشه ای ۳۰۰۰ مترمربع گل

پاکدشت

۵۷خانم جان نثاری ایرانی ۳۵۰۰ مترمربع گل

پاکدشت

۵۸آقای مهندس علیخانی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

یزد

۵۹آقای محمدعلی اسلامی ایرانی/پلی کربنات ۲۰۰۰ مترمربع گل

یزد

۶۰آقای مهندس شمس الهدی ایرانی/پلی کربنات ۵۰۰۰ مترمربع گل یزد
۶۱آقای مهندس صادقیان ایرانی/پلی کربنات ۳۰۰۰ مترمربع گل

یزد

۶۲آقای مهندس کشفی پور ایرانی/پلی کربنات ۵۰۰۰ مترمربع گل

یزد

۶۳آقای عزیز اله امین ایرانی ۶ هکتار صیفی

اصفهان

۶۴آقای طاهرنژاد ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع صیفی

هرات

۶۵پروژه گل گهر ایرانی ۱۰۰۰ مترمربع گل

کرمان

۶۶آقای یاسر ارجمندی ایرانی ۷۰۰۰ مترمربع صیفی

هرات

۶۷آقای علی صادق زاده ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع صیفی

هرات

۶۸آقای اصغر علیپور ایرانی ۳۵۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۶۹شرکت تعاونی دام و کشت ایساتیس ایرانی ۶۵۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۷۰آقای محمدحسین مسعودی ایرانی ۲۴۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۷۱آقای محمد عطاران ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۷۲آقای عباس علی دهقان ایرانی ۷۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۷۳آقای اصغر حیدرپور ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۷۴شرکت شیمی یزد ایرانی ۲۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۷۵آقای باقر صبوری ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی یزد
۷۶آقای سید محمد هاشمیان ایرانی ۸۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۷۷آقای هادی میرجلیلی ایرانی ۳۵۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۷۸آقای سید محمد ذبحی ایرانی ۳۲۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۷۹آقای موسوی ایرانی/پلی کربنات ۸۵۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۸۰آقای یعقوب کریمی ایرانی ۲۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۸۱آقای قاسم دشتی ایرانی ۴۵۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۸۲آقای بهنام سالاری ایرانی ۸۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۸۳پروژه گلباغ شفق مهر ایرانی ۶ هکتار گل

کرمان

۸۴آقای محمد علی رعیت ایرانی ۱/۲ هکتار صیفی

یزد

۸۵آقای پورشمسی ایرانی ۶۰۰۰ مترمربع گل

یزد

۸۶آقای پور رضا ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۸۷آقای سید علی بهشتی ایرانی ۵۲۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۸۸آقای امینیان ایرانی ۱ هکتار صیفی

یزد

۸۹مرکزتحقیقات کشاورزی ۱ایرانی ۱۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۹۰آقای مجتبی خلیلی زاده اسپانیایی ۳۰۰۰ مترمربع صیفی آوه
۹۱آقای شهاب اسد خانی ایرانی ۳۴۰۰ مترمربع صیفی

آوه

۹۲آقای فرید محرمی ایرانی ۷۰۰۰ مترمربع

توت فرنگی/

صیفی

آوه

۹۳آقای بابازاده ایرانی ۳۵۰۰ مترمربع صیفی

آوه

۹۴آقای امیریان کر ه ای ۳۷۰۰ متر مربع صیفی

آوه

۹۵آقای کاویانی ایرانی ۷۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۹۶آقای مسعود صفایی ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۹۷آقای صمد رضا ایرانی ۵۵۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۹۸آقای شجاعی ایرانی ۲۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۹۹آقای علی باسره ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۰۰آقای فضل الهی ایرانی ۸۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۰۱آقای احسان طالع پور ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۰۲آقای آزادی ایرانی ۷۵۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۰۳آقای سعید میر محمد صادقی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۰۴آقای ربیعی وتحویلیان ایرانی ۷۵۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۰۵آقای ابراهیم زارع ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع صیفی یزد
۱۰۶آقای علی اسدی ایرانی ۲۵۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۰۷آقای داستان پور ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۰۸آقای الفت نیا ایرانی

۷۰۰۰ مترمربع

صیفی

اصفهان

۱۰۹آقای نکویی ایرانی ۱/۵ هکتار صیفی

اصفهان

۱۱۰آقای شیرانی وارداتی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۱۱آقای عرب زاده ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۱۲آقای زاهدی ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع توت فرنگی

اصفهان

۱۱۳آقای مهندس غیور ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۱۴آقای پویا ایرانی/پلی کربنات ۱ هکتار گل

کرمان

۱۱۵آقای رزمی ایرانی ۷۲۰۰ مترمربع گل

شیراز

۱۱۶آقای مهدی دهقانی ایرانی ۱ هکتار صیفی

یزد

۱۱۷آقای سید ابراهیم حسینی ایرانی ۱/۵ هکتار صیفی

یزد

۱۱۸آقای حسین اسفیداری ایرانی ۲۰۰۰ متر مربع صیفی

یزد

۱۱۹آقای حسین دانشور ایرانی ۲۳۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۲۰آقای محمدعلی خیری ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع نشا ء هشتگرد
۱۲۱آقای ایلوخانی ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع گل

کرج

۱۲۲دکتر لواسانی اسپانیایی/پلی کربنات ۴۱۰۰ مترمربع گل

آوه

۱۲۳آقای منافی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

همدان

۱۲۴مومنان ایرانی ۱ هکتار توت فرنگی

هشتگرد

۱۲۵آقای زمانی ایرانی ۱ هکتار صیفی

همدان

۱۲۶آقای برومند ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع گل

مشهد

۱۲۷آقای نوذری ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۱۲۸آقای دکتر میری ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۱۲۹آقای مهندس معزی ایرانی ۴۲۰۰ مترمربع گل

شیراز

۱۳۰مرکز تحقیقات کشاورزی ۲ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۳۱شهرداری منطقه ۱۲ایرانی ۳۷۰ مترمربع گل

تهران

۱۳۲آقای جمال زاده ایرانی ۱ هکتار گل

شیراز

۱۳۳آقای ظفرآبادی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

شیراز

۱۳۴آقای محمدی وارداتی از چین ۱ هکتار گل

کرمانشاه

۱۳۵شرکت بو ستان رز ایرانی ۸۵۰۰ مترمربع گل شیراز
۱۳۶آقای پناهی ایرانی ۴۰۰۰ متر مربع گل

شوش

۱۳۷آقای روستا وارداتی از چین ۶۰۰۰ متر مربع گل

شیراز

۱۳۸آقای ضیایی ایرانی ۴۰۰۰ متر مربع صیفی

شیراز

۱۳۹مهندس صادقی ایرانی ۳۰۰۰ متر مربع توت فرنگی

زنجان

۱۴۰آقای رضایی ایرانی ۴۰۰۰ متر مربع گل

پاکدشت

۱۴۱آقای محسن دهقان ایرانی ۳۰۰۰ متر مربع صیفی

هرات

۱۴۲آقای مهندس هاشمی ایرانی ۴۰۰۰ متر مربع گل

یاسوج

۱۴۳آقای فتحی وارداتی ۷۰۰۰ متر مربع گل

یاسوج

۱۴۴آقای معصومی ایرانی ۴۰۰۰ متر مربع گل

اراک

۱۴۵آقای محمدی ایرانی

۳۰۰۰ متر مربع

گل

اراک

۱۴۶آقای عزت براتی ایرانی ۲۰۰۰ مترمربع گل

اراک

۱۴۷آقای نوردوست ایرانی ۶۰۰۰ مترمربع نشاء

بوشهر

۱۴۸آقای دکتر عرب ایرانی ۶۰۰۰ مترمربع گل

محلات

۱۴۹آقای مهندس جلال پور وارداتی از چین ۲۵۰۰ مترمربع گل

شیراز

۱۵۰آقای دکتر اسدی ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع صیفی جلفا
۱۵۱آقای مهندس خوشبین ایرانی ۲۰۰۰ متر مربع گل

یزد

۱۵۲آقای اسماعیلی ایرانی ۳۰۰۰ متر مربع گل

اراک

۱۵۳شرکت بنیاد مستضعفان ایرانی ۱/۲ هکتار گل

مشهد

۱۵۴آقای کاظمی نسب ایرانی ۵۳۰۰ مترمربع صیفی

هرات

۱۵۵آقای فرامرز دهقان ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع صیفی

هرات

۱۵۶آقای حاج رضا اسلامی ایرانی ۱ هکتار صیفی

یزد

۱۵۷آقای پورسلطانی ایرانی ۱۸۰۰ مترمربع گل

کرمان

۱۵۸آقای پورابراهیمیان ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع گل

هرات

۱۵۹آقای دکتر سلطانی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

اصفهان

۱۶۰آقای فضل اله دهقان ایرانی ۸۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۶۱آقای مهندس شمس ایرانی ۳۶۵۰ مترمربع گل

تهران

۱۶۲آقای استبرقی ایرانی ۶۰۰۰ مترمربع صیفی

هرات

۱۶۳آقای نوری ایرانی ۲۳۰۰ مترمربع صیفی

هرات

۱۶۴آقای مهدی میرجلیلی ایرانی ۴۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۶۵شرکت تعاونی سیلک سبز پارسیان ایرانی ۶۰۰۰ مترمربع توت فرنگی کرج
۱۶۶آقای بهمردی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۶۷آقای فریدون عباسی ایرانی ۳۵۰۰ متر مربع توت فرنگی

آوه

۱۶۸آقای سرویان ایرانی ۸۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۶۹آقای شجاعی ایرانی ۸۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۷۰آقای دکتر رفیع پور ایرانی ۱۸۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۷۱آقای سه تن ایرانی

۴۵۰۰ مترمربع

صیفی

قم

۱۷۲آقای مهندس حقی ایرانی/پلی کربنات ۳۰۰۰ متر مربع گل

شهرکرد

۱۷۳آقای بهشتی ایرانی ۲۵۰۰ متر مربع صیفی

یزد

۱۷۴آقای فرزین عباسی ایرانی ۳۵۰۰ مترمربع توت فرنگی

آوه

۱۷۵آقای نوروزی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۷۶آقایان علیزادگان و بیکی ایرانی ۷۵۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۷۷آقای فتاحی ایرانی ۲۰۰۰ مترمربع صیفی

یزد

۱۷۸آقای خالویی ایرانی ۱۲۰۰ مترمربع گل

یزد

۱۷۹آقای مهندس دهقانی ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع گل

اصفهان

۱۸۰آقای دکتر شاه نظری ایرانی ۸۰۰۰ مترمربع گل همدان
۱۸۱مهندس زارع زاده ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

یزد

۱۸۲آقای مهندس مدرسی ایرانی ۱۵۰۰ مترمربع گل

مشهد

۱۸۳آقای صفا دوست ایرانی ۷۰۰۰ مترمربع صیفی

همدان

۱۸۴آقای ایزدپناه ایرانی ۶۰۰۰ ترمربع گل

شیراز

۱۸۵آقای میرتقیان ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع صیفی

سمنان

۱۸۶آقای شجری-نفری وارداتی ازاسپانیا ۱ هکتار گل

ورامین

۱۸۷آقای مهندس خرم وارداتی از چین ۵۰۰۰ مترمربع گل

مشهد

۱۸۸آقای مهندس جاوید ایرانی ۴۵۰۰ مترمربع گل

یاسوج

۱۸۹آقای مهندس شریفی ایرانی ۴۳۰۰ مترمربع صیفی

اصفهان

۱۹۰آقای مهندس بیگ زاده ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع گل

شهرکرد

۱۹۱آقای مهندس یوسفی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل

شهرکرد

۱۹۲آقای وکیل زاده ومومنی ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع گل

اصفهان

۱۹۳آفای علی امینی ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع گل

محلات

۱۹۴آقای دکتر کامیار ایرانی ۷۵۰۰ مترمربع صیفی صفادشت
۱۹۵شرکت عمران توسعه فارس ایرانی ۴۸۰۰ مترمربع گل

شیراز

۱۹۶آقای حسین دهقان ایرانی ۴۰۰۰ متر مربع صیفی

هرات

۱۹۶آقای محسن دهقان ایرانی ۲۵۰۰ مترمربع صیفی

هرات

۱۹۷مهندس پویانفر ایرانی ۳۰۰۰ مترمربع گل

شوش

۱۹۸مهندس زارع ایرانی ۵۰۰۰ متر مربع صیفی

شیراز

۱۹۹آقای فراست ایرانی ۷۰۰۰متر مربع گل

گلپایگان

۲۰۰آقای هیمن ناظمی ایرانی ۵۰۰۰ مترمربع گل ارومیه

 

WhatsApp chat
تماس با ما
آدرس